Cuộc Bầu Cử Sáp Nhập của Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Số 7 Quận Travis

Apr 28, 2021

Quý vị đã bỏ lỡ thời gian Bỏ Phiếu Sớm? Xin đừng lo lắng, quý vị vẫn còn thời gian xem xét các tài liệu cung cấp thông tin có trên trang mạng này trước khi bỏ phiếu vào thứ Bảy tuần này, ngày 1 tháng Năm, 2021!

Truy cập Trang Bầu Cử trên trang mạng của Cơ Quan để biết được thông tin về Lá Phiếu Bầu ngày 1 tháng Năm, 2021. Ngoài thông tin về Kế Hoạch Đề Nghị, quý vị có thể tìm đọc tài liệu và xem xét Các Câu Hỏi Thường Gặp, Video Sự Kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin, và Bài Thuyết Trình Cung Cấp Thông Tin Bầu Cử.