Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest

Apr 7, 2021

English Español Tiếng Việt 中文

Ban Giám Đốc của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest (Emerald Forest UD) xin trân trọng kính mời quý vị tham gia các sự kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của chúng tôi để thảo luận về các kế hoạch đề nghị có trên lá phiếu của cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 1 tháng Năm, 2021 liên quan đến Emerald Forest UD.

Các buổi hội nghị trực tuyến này sẽ bao gồm thông tin liên quan đến các kế hoạch và mục tiêu của Cơ Quan, và mối liên hệ của các thông tin này với cộng đồng. Để chuẩn bị cho các sự kiện này, xin đừng quên đọc thông tin về cuộc bầu cử được đăng tải trên: https://www.emeraldforestud.com/vi-2021-election

Các sự kiện này sẽ được ghi lại và đăng tải trên trang bầu cử ghi trên, cùng với tất cả các tài liệu và phụ lục đã trình bày cho các cư dân muốn xem lại các thông tin đó, hoặc cho những người không thể tham dự buổi truyền trực tiếp.

Vui lòng ghi danh trước để được tham gia các sự kiện Hội Nghị Trực Tuyến Cung Cấp Thông Tin về Cuộc Bầu Cử của Emerald Forest UD.

Sẽ có HAI cơ hội tham dự.

  • 7 giờ tối thứ Hai, ngày 12 tháng Tư, 2021
  • 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng Tư, 2021

Để ghi danh tham gia một trong hai sự kiện, hãy truy cập đường dẫn dưới đây:
https://attendee.gotowebinar.com/rt/9030423553301825040

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ nhận được một lá thư điện tử xác nhận cùng với thông tin về việc tham gia buổi hội nghị trực tuyến truyền trực tiếp.

Chúng tôi rất mong được gặp quý vị tại sự kiện!